Slajd 2 Slajd 2 Slajd 3

Regulamin

1. Wstęp do klubu oraz uczestnictwo w zajęciach jest możliwe wyłącznie po zapoznaniu się z z zasadami oraz regulaminem oraz zobowiązaniu do stosowania i przestrzegania jego postanowień.

 

2. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z kortów za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych i zobowiązane są grać w okularach ochronnych.

 

3. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie obiektu tylko pod opieką swoich rodziców lub pełnoletnich opiekunów .

 

4. Z oferty naszego klubu mogą korzystać osoby zdrowe bez przeciwwskazań zdrowotnych.

 

5. Zabronione jest :

  • wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych
  • palenie tytoniu
  • wnoszenie i używania środków odurzających , narkotyków etc
  • wprowadzania zwierząt
  • używania niewłaściwego obuwia na korcie do gry (buty muszą być na białej kauczukowej podeszwie!)

6. Należy używać sprzętu oraz urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazaniami instruktora . Nie ponosimy odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu osób korzystających z urządzeń i zajęć w klubie.

 

7. Za zniszczenia majątku klubu spowodowane działaniem lub zaniechaniem klienta ponoszona jest pełna odpowiedzialność finansowa oraz karna.

 

8. Klienci użytkujący sprzęt lub urządzenia, należące do klubu , ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

 

9. Nie ponosimy odpowiedzialności za będące własnością klienta przedmioty pozostawione bez nadzoru, w tym za ich zagubienie lub uszkodzenie.

 

10. Klient zobowiązany jest do przechowywania swoich rzeczy w udostępnionych szafkach tylko na czas pobytu w klubie.

 

11. Klub zastrzega sobie prawo do zawieszenia zajęć oraz usług w terminach wynikających z przyczyn technicznych lub innych istotnych okoliczności o czym odrębnie poinformujemy klientów.

 

12. Zastrzegamy prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.

 

13. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu Klubu lub przepisów porządkowych Klub ma prawo do wyproszenia klienta z klubu bez zwrotu poniesionych przez niego kosztów.


 

Regulamin rezerwacji i korzystania z kortów do squash.

 

1. Korty do squasha wynajmowane są na 60 minut , liczone od pełnej godziny zegarowej.

 

2. Dozwolone jest przedłużenie gry tylko i wyłącznie w przypadku wolnego kortu. Przedłużenie określonego czasu traktowane jest jako wynajęcie kortu na kolejną godzinę i opłacenie go zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 

3. Podstawą do korzystania z kortów jest opłacenie rezerwacji przed wejściem na kort. Opłaty za rezerwację dokonać można gotówką w recepcji

 

4. Z kortów do squasha mogą korzystać wyłącznie klienci zaopatrzeni w obuwie sportowe do sportów halowych charakteryzujące się kauczukową podeszwą, nie pozostawiające śladów . W wypadku nieposiadania odpowiedniego obuwia pracownik klubu ma prawo odmowy wejścia, co jest jednoznaczne z uiszczeniem opłaty za zarezerwowany lub wcześniej wykupiony kort.


 

Zasady rezerwacji kortów i ich odwoływania:

 

1. Rezerwacji dokonać można telefonicznie , e-mailem lub bezpośrednio w recepcji.

 

2. Anulacja rezerwacji:

  • Klienci proszeni są o powiadomienie recepcji najpóźniej 24godziny przed terminem rezerwacji wtedy gra zostanie przeniesiona na wolny i dogodny dla klienta termin.
  • Anulacja w terminie krótszym niż 24godz. może odbyc się na warunkach , w którym recepcjonista będzie starał się w pierwszej kolejności sprzedać anulowany warunkowo termin. W przypadku braku chętnych na warunkowo anulowany termin, klub dolicza do kolejnego rachunku klienta 50% należności za niewykorzystanie kortu.
  • W przypadku, kiedy klient nie zjawi się na zarezerwowany termin, klub dolicza do kolejnego rachunku klienta 100% należności za niewykorzystanie kortu.
  • W przypadku posiadania karnetów i braku chętnych na warunkowo anulowany termin, klub traktuje taką sytuacje, jako odbyta wizytę!

Kontakt z nami:

 

 

Adres:

Gdańsk Osowa

ul. Penelopy 25

wjazd od ul. Nowy Świat

* zjazd z obwodnicy przy Selgros w kierunku przesypowni cementu

 

Dane kontaktowe:

Telefon: 663 316 036

E-mail: info@squashosowa.pl

www.squashosowa.pl

www.tenisosowa.pl

 

ZAREZERWUJ KORT ON-LINE

 

Akceptujemy karty FitProfit i MultiSport oraz OK System.